AutoDoradztwo.pl

514-048-565

autodoradztwo@gmail.com

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016):

1. Administratorem danych osobowych Maciej Żak Auto-Doradztwo z siedzibą w Pruszkowie, ul. Gałczyńskiego 31/16 Pruszków, NIP: 796-272-34-26, REGON: 142948163 , E-mail: autodoradztwo@gmail.com, tel. 514 048 565;

2. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r;

3. Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych lub podmioty uczestniczące w realizacji zlecenia;

4. Dane osobowe przechowywane będą przez okres 6 lat lub w oparciu o uzasadniony interes realizowany przez administratora (dane przetwarzane są do momentu ustania przetwarzania w celach planowania biznesowego);

5. Usługobiorca posiada prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;

6. Usługobiorca ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego;

7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową zawarcia umowy.